ELLEGO

TEHOELEKTRONIIKAN RATKAISUJA VUODESTA 1979

ELLEGO suunnittelee ja valmistaa varaajia, DC-virransyöttöjärjestelmiä ja tehoelektroniikan ratkaisuja asiakaslähtöisesti. Tuotteitamme on korkeaa luotettavuutta vaativissa loppukohteissa, kuten voimalaitoksissa, laivoilla ja lentokentillä.

Toiminnallemme on tunnusomaista vahva asiakaslähtöisyys ja tuotteiden räätälöinti loppukohteen mukaan. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja luomme uusia ratkaisuja markkinoiden kasvaviin tarpeisiin huomioiden tuotteiden ja toimintamme turvallisuus ja ympäristönäkökohdat.

Olemme tarvittaessa asiakkaillemme kumppanina tuotteen koko elinkaaren ajan. Tarjoamme asiakkaillemme käyttöön osaamisemme aina suunnittelusta tuotteen käyttöönottoon ja huoltopalveluihin.

TuotteetPalvelut | Referenssit | Vastuullisuus

ELLEGO valmistaa kattavasti laiva- ja offshore -markkinoille DC-virtalähderatkaisuja muun muassa varavoimatarpeisiin, propulsiojärjestelmien ohjauksen tueksi, DP-järjestelmiin, kojeistoille ja painolastivesien käsittelyyn. Tuotevalikoimaamme kuuluvat DC-UPS-järjestelmät, varaajat,

ELLEGON pitkä kokemus DC-virtalähderatkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa energiasektorille takaa loppukohteessa keskeytyksettömän ja luotettavan sähkönjakelun. Tuotevalikoimamme pitää sisällään korkealuokkaiset vakiovirtavaraajat, tasasähkökeskukset ja tehonsyöttömoduulit.

ELLEGO räätälöi asiakaskohtaisesti DC- ja AC-virtalähderatkaisuja pintakäsittelyprosesseihin, korroosiosuojaukseen, lämpökäsittelyyn, magneettinostimiin, kaapelin valmistukseen, malminjalostukseen, vedenpuhdistukseen ja lukuisiin muihin käyttötarkoituksiin.

ELLEGO on toimittanut virtalähderatkaisuja lentokentien kiitoratojen valaistukseen yli 700 projektia yli 70 maahan. Myyntimme antaa mielellään lisätietoja: sales@ellego.fi