EDC – F järjestelmä

Modulaarinen järjestelmä tarjoaa joustavuuden lähtötehon ja huollettavuuden suhteen. Esimerkiksi 9 kW 24 Vdc järjestelmä jakelulla koostuu kolmesta hakkurimoduulista ja on valmistettu kompaktiin 1200 mm korkeaan kaappiin.

EDC – V järjestelmä

Tyristoripohjainen DC-UPS-järjestelmä. Suojausluokka IP23 tai korkeampi, halogeenivapaat kaapelit, kaapin koko akustokapasiteetin ja jakelun mukaisesti. Järjestelmän lähtöjännitealue 12-220 Vdc ja lähtövirta-alue 3-600 Adc sisältäen jakelun. DC-UPS-järjestelmälle ominaista korkea toiminnallinen luotettavuus ja hyvä huollettavuus. ELLEGO on toimittanut järjestelmiä useiden luokituslaitosten sertifioimina (DNV GL, LRS, ABS, CCS, BV, RS, KRS).

EDC järjestelmä VELA valvontayksiköllä

DC-UPS järjestelmää operoidaan VELA-kosketusnäyttöpaneelilta valiten toiminnot (kuten kesto- ja pikavaraus), asettaen parametrien oletusarvot (kuten akustojännite ja virtaraja) tai tutkien datasivuja (kuten hälytykset). Visuaalinen tilaindikointi vihreä/punainen/keltainen järjestelmän tilan havaitsemiseksi. Järjestelmän tilaa ja hälytyksiä voidaan valvoa myös I/O:n ja relelähtöjen avulla.

Suuritehoinen EDC-järjestelmä

Suuritehoista EDC-järjestelmää käytetään tarvittaessa keskeytymätöntä, turvallista ja kontrolloitua laitteiston toimintaa. Suuritehoista DC-UPS-järjestelmää käytetään esimerkiksi tuomaan automaattisesti ja viiveettä tehoa laivan sähköiseen kääntöjärjestelmään black-out -tilanteessa.

Modulaarinen DC-UPS

Moderni ja luotettava monikäyttöinen DC-virtalähde digitaalisesti ohjatuilla hakkurimoduuleilla. Laitteen etäältä havaittava tilaindikointi visuaalisella LED nauhalla. Operointi helppokäyttöiseltä kosketusnäytöltä.